Başvuru Tipi
+90 212 244 92 22

KEP Başvurusu

Pagekit

KEP Hesabı açtırmak için başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

KEP Hesabı başvurularınızı VeriKEP web sitemizden, yetkililerimizi arayarak ya da ofisimizden bizzat yapabilirsiniz.

KEP Hesabı açtırmak için başvuru sırasında istenilen evraklar nelerdir?

Bireysel Hesaplar İçin
  1. Fotoğraflı ve kimlik yerine geçerli olan resmî belge (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb)

  2. İmzalı bireysel kullanıcı sözleşmesi (Bireysel kullanıcı online başvuru sırasında e-imza ya da mobil imza ile bireysel kullanıcı sözleşmesini imzalayabilirsiniz. (Online imzaladıysanız yukarıda belirtilmiş olan belgelere gerek yoktur.)

E-imzalı bir tarife seçtiyseniz,

(KEP Hesabı ve e-imza alacak kişinin aynı kişi olması gerekliliği vardır.) yukarıdaki belgelere ek olarak;

  1. Islak imzalı İrade Beyanı Formu,
  2. Fotoğraflı ve kimlik yerine geçerli olan resmî belge ve fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb)
  3. Sertifika içine çalıştığınız kurumun bilgisi eklenecek ise, 6 aydan eski olmamak şartıyla "Ticaret Odası Faaliyet Belgesi"nin aslı ve kurum yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisini

KEP Hesabı başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından ofisimize teslim edilmelidir.

Kurumsal Hesaplar İçin
  1. Tüzel kişinin varsa MERSİS numarası ve numara kaydı
  2. Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet Belgesinin fotokopisi
  3. İmza sirkülerinde (noter onaylı) yetkilendirmelere uygun imza ve kaşelenmiş, kurumsal sözleşmenin aslı ve eki olarak imza ve kaşelenmiş başvuru formu
  4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak atadıkları kişilerin; fotoğraflı ve kimlik yerine geçerli olan resmî belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb)
  5. İmza sirkülerinin (noter onaylı) aslı ya da noterden onaylı ‘’Aslı Gibidir’’ orijinali (KEP Merkezine gelen ya ad yerinde kimlik tespit hizmetinden faydalanan kurumlara, imza sirkülerinin orijinali görüldüğünde imza sirkülerinin fotokopisi ile işlem yapılır.)
  6. Kurumun Ticaret Sicil Gazetesi’nin fotokopisi
  7. İşlemi yapan kişi; işlem yetkilisi olarak atanan kişi ise, noterden onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı (Vekaletname Örneği)
E-imzalı bir tarife seçtiyseniz,

yukarıdaki belgelere ilave;

  1. Islak imzalı İrade Beyanı Formu
  2. Fotoğraflı ve kimlik yerine geçerli olan resmî belge ve fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb)
  3. Sertifika içine çalıştığınız kurumun bilgisi eklenecek ise, 6 aydan eski olmamak şartıyla ‘Ticaret Odası Faaliyet Belgesi’ aslı ve kurum yetkilisi imza sirkülerinin fotokopisinin

KEP Hesabı başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından ofisimize teslim edilmelidir.

Başvuru Tipi

Etiketler: KEP